Biển quảng cáo Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh


Vị trí: Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

- Lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

- Kích thước: 10m x 20m

- Chiếu sáng: 20 bóng

- Thời gian chiếu sáng: 04 tiếng/ngày

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn