Biển quảng cáo Đại học Ngoại ngữ - Phạm Văn Đồng - Hà Nội


Vị trí: Đại học Ngoại ngữ - Phạm Văn Đồng - Hà Nội

- Kích thước: 

- Chất liệu: Khung sắt, mặt bạt hiflex

- Chiếu sáng: 10 đèn

- Thời gian chiếu sáng: 04 tiếng/ngày

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn