MÀN HÌNH LED VÒNG XOAY PHÙ ĐỔNG - Quận 1, TP. HCM


MÀN HÌNH LED VÒNG XOAY PHÙ ĐỔNG - Quận 1, TP. HCM

1.Đặc điểm:  02 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
2.Kích thước: 14m x 6,5m = 91m2

3.Đặc điểm vị trí: Màn hình được đặt tại ngay vòng xoay Phù Đổng
Lưu lượng: 1.500.000 người/ngày
4.Tần suất:   8 phút/ lần

~ 120spots/ngày – 3.600 spots/tháng

5.Thời gian phát

6:00 – 23:00 hàng ngày (17 tiếng) - Tự động phát hẹn giờ

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn