Biển quảng cáo Ngã 5 Lò Đúc - Trần Khát Chân - Hà Nội


Vị trí: Ngã 5 Lò Đúc - Kim Ngưu - Trần Khát Chân - Hà Nội

- Kích thước: 7.5m x 8.5m

- Chất liệu: Khung sắt, mặt bạt hiflex

- Chiếu sáng: 08 đèn

- Thời gian chiếu sáng: 04 tiếng/ngày

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn