Quảng cáo trên xe đẩy sân bay tại Sân bay Phù Cát - Quy Nhơn


Quảng cáo trên xe đẩy sân bay tại Sân bay Phù Cát - Quy Nhơn

- Vị trí: Trên xe đẩy hành lý

- Hình thức; Dán backlist film cán bóng 2 mặt, không phai màu, không thấm nước, mica ốp ngoài.

- Số lượng: 04 vị trí quảng cáo/xe

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn