VT01 - Biển quảng cáo Vòng xoay Gia Lâm


Ví trí 01: Vòng xoay Gia Lâm

- Kích thước: 11m x 7m

- Chất liệu: Khung sắt, mặt bạt hiflex

- Chiếu sáng: 12 đèn

- Thời gian chiếu sáng: 04 tiếng/ngày

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web https://zland.vn